§ 1 Úvodní ustanovení

1. Internetový obchod WELDES, který je dostupný na internetové adrese www.weldes.de, provozuje Patryk Pawlik, který podniká pod názvem PEMAT P. Pawlik, M. Rokita Spółka Cywilna, vedený v Centrálním registru a informacích o podnikání (CEIDG). ministr příslušný pro hospodářství, NIP 643-176-83-29 REGON 367017111.

2. Tato Pravidla jsou určena jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele, kteří používají Obchod, a definují pravidla používání internetového obchodu a pravidla a postupy pro uzavírání Obchodních smluv se Zákazníkem na dálku prostřednictvím Obchodu.

§ 2 Definice

1. Spotřebitel  - fyzická osoba uzavírající smlouvu s prodávajícím v rámci obchodu, jejíž předmět není přímo spojen s jeho podnikatelskou či profesní činností. 

2. Prodávající  - fyzická osoba podnikající pod názvem PEMAT SC, zapsaná v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti (CEIDG) vedeném ministrem pro hospodářství, NIP 643-176-83-29 REGON 367017111.

3. Zákazník  - každý subjekt, který nakupuje prostřednictvím obchodu.

4. Podnikatel  - fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, vykonává ve vlastním jménu hospodářskou činnost, která Obchod využívá.

5. Obchod  - internetový obchod provozovaný prodávajícím na adrese www.weldes.de

6. Smlouva uzavřená na dálku  - smlouva uzavřená se zákazníkem v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku (jako součást obchodu), bez současné fyzické přítomnosti účastníků, s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do uzavření smlouvy.

7. Předpisy  - tyto předpisy obchodu.

8. Objednávka  - Prohlášení o záměru zákazníka předložené prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji Produktu nebo Produktů s Prodávajícím.

9. Účet  - zákaznický účet v Obchodě, obsahuje údaje poskytnuté zákazníkem a informace o objednávkách, které zadal v obchodě.

10. Registrační  formulář - formulář, který je k dispozici v obchodě a umožňuje vytvoření účtu.

11. Objednávkový formulář  - interaktivní formulář, který je k dispozici v Obchodě a který umožňuje umístění Objednávky, zejména přidáním Produktů do Košíku a definováním podmínek Smlouvy o prodeji, včetně způsobu dodání a platby.

12. Nákupní košík  - prvek softwaru Obchodu, ve kterém Zákazník zobrazuje Produkty vybrané pro nákup a je také možné určit a upravit danou Objednávku, zejména množství produktů.

13. Produkt  - pohyblivý předmět, který je k dispozici v obchodě / služba, která je předmětem kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

14. Prodejní smlouva  - Smlouva o prodeji produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu. Smlouva o prodeji také znamená - vztahující se na vlastnosti produktu - smlouvu o poskytování služeb a smlouvu na konkrétní práci. 

§ 3 Kontakt s prodejnou

1. Adresa prodávajícího: ul. Zofii Nałkowskiej 11, 41-922, Radzionków

2. E-mailová adresa prodávajícího: trade@pematsc.pl nebo vente@weldes.fr

3. Telefonní číslo prodávajícího: 515-965-404

4. Číslo účtu prodávajícího BE97 9671 1261 5649 (Wise)

5. Zákazník může komunikovat s Prodávajícím na adresách a telefonních číslech uvedených v tomto odstavci.

6. Zákazník může komunikovat telefonicky s prodávajícím mezi 8-16 pondělí až pátek. 

7. Zákazník může s Prodávajícím komunikovat e-mailem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

§ 4 Technické požadavky

Chcete-li obchod používat, včetně prohlížení sortimentu obchodu a zadávání objednávek pro produkty, budete potřebovat:

        a. terminálové zařízení s přístupem na internet a prohlížeč Google Chrome, Mozilla Firefox atd.

        b. aktivní e-mailový účet (e-mail),

        c. povolené soubory cookie,

        d. Je nainstalován FlashPlayer.

§ 5 Obecné informace

1. Prodávající v nejširším rozsahu povoleném zákonem neodpovídá za narušení tohoto přerušení činnosti Obchodu způsobené vyšší mocí, neoprávněnou činností třetích osob nebo neslučitelností internetového obchodu s technickou infrastrukturou Zákazníka.

2. Prohlížení sortimentu obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Objednávání objednávek Zákazníkem za Produkty v sortimentu Obchodu je možné buď po vytvoření Účtu v souladu s ustanoveními  § 6 Řádu  nebo poskytnutím nezbytných osobních a adresních údajů umožňujících vyplnění Objednávky bez vytvoření Účtu.

3. Ceny uvedené v Obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou to hrubé ceny (včetně DPH). 

4. Konečná (konečná) částka, kterou má Zákazník zaplatit, se skládá z ceny Produktu a nákladů na doručení (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovních služeb), o kterých je Zákazník informován na stránkách Obchodu při zadávání objednávek, včetně v okamžiku, kdy vyjádříte svou vůli být vázáni Smlouvou o prodeji.

5. V případě Smlouvy včetně předplatného nebo poskytování služeb na dobu neurčitou je konečnou (konečnou) cenou celková cena včetně všech plateb za dobu vypořádání.

6. Pokud povaha předmětu smlouvy neumožňuje, uvážlivě posoudit, pro předběžný výpočet konečné ceny, budou poskytnuty informace o způsobu, jakým bude cena vypočtena, jakož i poplatky za dopravu, doručení, poštovní služby a další náklady. v Obchodě v popisu Produktu. 

§ 6 Otevření účtu v obchodě

1. Chcete-li vytvořit účet v obchodě, musíte vyplnit registrační formulář. Je nutné uvést následující údaje 

        a. e-mailová adresa,

        b. heslo,

2. Vytvoření účtu v obchodě je zdarma.

3. Přihlášení k Účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla nastaveného v Registračním formuláři.

4. Zákazník může kdykoliv bez udání důvodu a bez jakýchkoli poplatků účet odstranit prostřednictvím zaslání příslušné žádosti prodávajícímu, zejména prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresy uvedené v  § 3 . 

§ 7 Pravidla pro zadávání objednávek

Chcete-li zadat objednávku:

    1. Přihlaste se do obchodu (volitelné);

    2. vyberte Produkt, který je předmětem Objednávky, a klikněte na tlačítko "Přidat do košíku" (nebo ekvivalent);

    3. Přihlaste se nebo využijte možnosti objednání bez registrace;

    4. pokud byla zvolena možnost podat Objednávku bez registrace - vyplňte Objednávkový formulář zadáním údajů o Příjemci Objednávky a adresy, na kterou má být Produkt dodán, vyberte typ zásilky (způsob dodání Produktu), zadejte údaje faktury, pokud se liší od údajů příjemce,

    5. klikněte na tlačítko "Objednat a zaplatit" / klikněte na tlačítko "Objednat a zaplatit" a objednávku potvrďte kliknutím na odkaz odeslaný v e-mailu,

    6. zvolit jednu z dostupných platebních metod av závislosti na způsobu platby zaplatit objednávku ve stanovené lhůtě, s výhradou § 8 odst. 3.

§ 8 Nabízené způsoby dodání a platby

1. Zákazník může použít následující způsoby dodání nebo vyzvednutí objednaného Produktu:

        a. Poštovní zásilka, poštovní sbírka,

        b. Kurýrní přeprava, kurýrní doručení,

        c. Osobní odběr je k dispozici na adrese: Zofii Nałkowskiej 11, 41-922, Radzionków, Polska

2. Zákazník může použít následující způsoby platby:

        a. Platba na dobírku

        b. Platba při dodání

        c. Platba převodem na účet prodávajícího

        d. Elektronické platby  

3. Podrobné informace o způsobu doručení a přijatelných způsobech platby naleznete na webových stránkách Obchodu.

§ 9 Realizace kupní smlouvy

1. Uzavření kupní smlouvy mezi objednatelem a prodávajícím se uskuteční poté, co zákazník zadá objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s § 7 vyhlášky.

2. Po odeslání objednávky prodávající neprodleně potvrdí jeho přijetí a zároveň přijme příkaz k provedení. Potvrzení o převzetí Objednávky a její přijetí k realizaci se uskuteční zasláním e-mailové adresy prodávajícího v době podání e-mailové adresy Objednávky, která obsahuje alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci a potvrzení Kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu Zákazníkem je mezi Zákazníkem a Prodávajícím uzavřena Kupní smlouva.

3. Pokud si zákazník zvolí:

        a. platba bankovním převodem, elektronická platba nebo platba kreditní kartou, je zákazník povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy - jinak bude objednávka zrušena.

        b. platba na dobírku při dodání, je zákazník povinen provést platbu při dodání.

        c. hotovostní platba při osobním doručení zásilky, je zákazník povinen provést platbu při dodání zásilky do 1 dnů ode dne obdržení informací o připravenosti zásilky k vyzvednutí.

4. Pokud si Zákazník zvolil jiný způsob dodání než osobní odběr, bude Prodávajícím zaslán Produkt ve lhůtě uvedené v jeho popisu (s výhradou odstavce 5 tohoto odstavce) způsobem zvoleným Zákazníkem při zadávání Objednávky.

5.Při objednání výrobků s různými dodacími lhůtami je datum dodání nejdelším datem. V případě objednání Produktů s různými dodacími lhůtami má Zákazník možnost požádat o dodání Produktů po částech nebo dodat všechny Produkty po dokončení celé objednávky.

6. Začátek dodání Produktu Zákazníkovi se počítá následovně:

        a. Pokud si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platební kartou nebo platební kartou - ode dne připsání bankovního účtu prodávajícího.

        b. Pokud si zákazník zvolí způsob platby při dodání - ode dne uzavření kupní smlouvy,

6. Pokud si Zákazník vybere osobní vyzvednutí Produktu, bude Produkt připraven k vyzvednutí Zákazníkem ve lhůtě uvedené v popisu Produktu. Zákazník bude dodatečně informován o připravenosti Produktu Prodávajícím zasláním příslušného e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při objednávce. 

7. V případě objednání Produktů s různým datem připravenosti k vyzvednutí je datum připravenosti k převzetí nejdelším datem. 

8. Začátek Produktu připraveného k vyzvednutí Zákazníkem se počítá následovně:

        a. Pokud si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platební kartou nebo platební kartou - ode dne připsání bankovního účtu prodávajícího.

        b. Pokud si zákazník zvolí hotovost v osobním inkasu - ode dne Smlouvy o prodeji.

9. Dodávka produktu probíhá v Polsku a celé Evropské unii. V případě přepravy do zahraničí činí přepravní náklady na každý balíček do 30 kg 150 PLN.

10. Dodání Produktu Zákazníkovi je splatné, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Náklady na dodání produktu (včetně nákladů na dopravu, doručení a poštovné) jsou Zákazníkovi uvedeny na stránkách Obchodu online v záložce "Náklady na dodání" a během umístění Objednávky, včetně toho, kdy si zákazník přeje být vázán Smlouvou o prodeji.

11. Osobní odběr Produktu Zákazníka je bezplatný. 

§ 10 Právo odstoupit od smlouvy

1. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

2. Průběh lhůty stanovené v odstavci 1 začíná dodáním Produktu Spotřebiteli nebo jinou osobou než jím určeným dopravcem.

3. V případě Smlouvy, která zahrnuje mnoho Produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech, datum uvedené v odstavci 1 běží od doručení poslední položky, položky nebo části.

4. V případě Smlouvy, která spočívá v pravidelném dodání Produktů po stanovenou dobu (předplatné), datum uvedené v odstavci 1 běží od převzetí první položky.

5. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy tím, že prodávajícímu předloží prohlášení o odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy postačuje, aby spotřebitel zaslal prohlášení před uplynutím této lhůty.

6. Prohlášení může být zasláno tradiční poštou, faxem nebo e-mailem zasláním výpisu na e-mailovou adresu prodávajícího nebo odesláním prohlášení na internetových stránkách prodávajícího - kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v § 3. Výpis může být také podán na formuláři šablona je připojena jako příloha č. 1 těchto Pravidel a příloha zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, není však povinná.

7. V případě zaslání výpisu ze strany spotřebitele elektronicky, prodávající neprodleně zašle spotřebiteli potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy poskytnuté spotřebitelem.

8. Účinky odstoupení od dohody: t

        a. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se Smlouva považuje za neplatnou.

        b. V případě odstoupení od Smlouvy Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení Výpovědi spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, provede všechny platby jím provedené, včetně nákladů na dodání zboží, s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z volby Spotřebitele. způsob dodání jiný než nejlevnější obvyklý způsob doručení nabízený prodávajícím.

        c. Náhrada bude provedena Prodávajícím za použití stejných platebních metod, které byly používány spotřebitelem v původní transakci, pokud se spotřebitel výslovně nedohodl na jiném řešení, které pro něj nebude znamenat žádné náklady.

        d. Prodávající může zadržet vrácení platby až do obdržení Produktu zpět nebo do doby, než mu bude poskytnut doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane jako první.

        e. Spotřebitel je povinen vrátit Produkt na adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Pravidlech neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávající o odstoupení od Smlouvy informoval. Lhůta bude dodržena, pokud spotřebitel zašle Produkt zpět do 14 dnů.

        f. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu, včetně nákladů na vrácení Produktu, pokud Produkt nemohl být vzhledem ke své povaze zaslán zpět běžnou poštou.

        g. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty Produktu vyplývající z jeho použití jiným způsobem, než bylo nutné pro stanovení povahy, vlastností a fungování Produktu. 

9. Pokud vzhledem k povaze Produktu nemůže být zaslána v pravidelném režimu poštou, budou informace o této skutečnosti, jakož i náklady na vrácení Produktu zahrnuty do popisu Produktu v Obchodě.

10. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá vůči spotřebiteli v souvislosti se smlouvou nárok:

        a. ve kterém předmětem služby je nepřepravený předmět vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,

        b. ve kterém je předmětem služby předmět dodaný v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nemůže být vrácen ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen,

        c. ve kterém předmět služby je předmět podléhající rychlému poškození nebo s krátkou skladovatelností, t

        d. pro poskytování služeb, pokud Prodávající plně poskytl službu s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl informován před začátkem ustanovení, že po splnění ustanovení Prodávajícím ztrácí právo odstoupit od Smlouvy,

        e. v níž cena nebo odměna závisí na výkyvech finančního trhu, nad nimiž nemá prodávající žádnou kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

        f. ve kterých předmětem požitku jsou věci, které jsou po porodu, vzhledem ke své povaze, neoddělitelně spojeny s jinými věcmi,

        g. ve kterých jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy, a jejichž dodávka se může uskutečnit až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad nimiž prodávající nemá žádnou kontrolu,

        h. ve kterých jsou předmětem služby zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen,

        i. za dodávání novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném, j. za dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud byl výkon zahájen s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a po informování prodávajícím o ztrátě práva odstoupit od smlouvy,

§ 11 Reklamace a záruka 

1. Na nové produkty se vztahuje dohoda o prodeji. 

2. Prodávající je povinen poskytnout zákazníkovi výrobek bez vad. 

3. V případě vady zakoupené od prodávajícího zboží má objednatel právo uplatnit reklamaci na základě ustanovení o záruce v občanském zákoníku. Pokud je Zákazníkem Podnikatel, vylučují smluvní strany odpovědnost v rámci záruky. 

4. Reklamace by měly být hlášeny písemně nebo elektronicky na adresy Prodávajícího uvedené v těchto Pravidlech. 

5. Doporučuje se, aby stížnost obsahovala Stručný popis vady, okolností (včetně data) jejího vzniku, údajů Zákazníka, který reklamaci podal, a požadavku Zákazníka v souvislosti s vadou zboží. 

6. Prodávající odpoví na reklamaci neprodleně a pokud je Zákazník spotřebitelem - nejpozději do 14 dnů. Pokud je Zákazník spotřebitelem a Prodávající neodpoví na reklamaci do 14 dnů, má se za to, že žádost Zákazníka byla považována za oprávněnou.

7. Zboží zaslané zpět v rámci reklamačního řízení by mělo být zasláno na adresu uvedenou v § 3 tohoto řádu. 

8. Pokud byla pro Produkt poskytnuta záruka, informace o něm a jeho obsahu budou zahrnuty do popisu Produktu v Obchodě. 

§ 12 Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a nápravy

1. Podrobné informace o možnosti spotřebitele využít mimosoudních prostředků pro vyřizování stížností a uplatnění nároků a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v kancelářích a na internetových stránkách spotřebitelských veřejných ochránců práv, sociálních organizací, jejichž zákonnými úkoly jsou ochrana spotřebitele, vojvodství. Inspektoráty obchodní inspekce a tyto internetové adresy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Spotřebitel má následující příkladné možnosti využití mimosoudních prostředků řešení stížností a nápravy:

        a. Spotřebitel má právo obrátit se na stálý soud smírného spotřebitele uvedený v čl. 1 písm. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů z roku 2014, bod 148, ve znění pozdějších předpisů), se žádostí o urovnání sporu vyplývajícího ze Smlouvy uzavřené s Prodávajícím.

        b. Spotřebitel je oprávněn požádat provinčního inspektora obchodní inspekce podle čl. 1 písm. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (věstník zákonů z roku 2014, bod 148, ve znění pozdějších předpisů), s žádostí o zahájení mediačního řízení o smírném řešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím.

        c. Spotřebitel může získat bezplatnou pomoc při urovnávání sporu mezi ním a prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci veřejného ochránce práv pro veřejnost nebo sociální organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (včetně spotřebitelské federace, Asociace polských spotřebitelů) , 

§ 13 Osobní údaje v internetovém obchodě

1. Prodávajícím osobních údajů Zákazníků shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu je Prodávající.

2. Osobní údaje shromážděné správcem prostřednictvím internetového obchodu jsou shromažďovány za účelem realizace kupní smlouvy, a pokud s tím zákazník souhlasí - i pro marketingové účely.

3. Příjemci osobních údajů Zákazníků internetového obchodu mohou být:

        a. V případě Zákazníka, který používá Internetový obchod s metodou doručení poštou nebo kurýrem, Správce na požádání Správce poskytne osobní údaje Zákazníka shromážděné vybranému dopravci nebo zprostředkovateli, který zásilku provádí.

        b. V případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod ze způsobu elektronického platebního styku nebo platební kartou, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který výše uvedené platby provádí v Internetovém obchodě.

4. Zákazník má právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu.

5. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, ale neposkytnutí osobních údajů požadovaných v Pravidlech k uzavření kupní smlouvy má za následek neschopnost této smlouvy uzavřít. 

§ 14 Závěrečná ustanovení

1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu jsou uzavřeny v polštině.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Pravidla z důležitých důvodů, a to: změny v zákoně, změny způsobů placení a doručení - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto Pravidel. Prodávající je povinen informovat objednatele o každé změně nejméně 7 dní předem.

3. Ve věcech, na které se nevztahuje tento řád, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; Zákon o poskytování elektronických služeb; Zákon o ochraně osobních údajů, zákon o ochraně osobních údajů.

4. Zákazník má právo na mimosoudní řešení stížností a nápravu. Za tímto účelem může podat stížnost prostřednictvím online platformy EU pro online řešení sporů na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nasledujte nás na Facebooku